Słońce

tłum. albert kwiatkowski

góra Qaf - pasmo mitycznych gór, które opasują ziemię.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 1.