Adam (Człowiek)

Człowiek

tłum. albert kwiatkowski

Sarandib - Sri Lanka. Po wygnaniu z raju Adam miał tam zamieszkać. Ponoć znajduje się tam ślad jego stopy.

góra Qaf -pasmo mitycznych gór, które opasują ziemię.

Alhamduillah - "Dzięki Bogu".

Dżebreil - posłaniec Boga. Jeden z czterech najważniejszych aniołów w islamie (pozostałe to: Ezrail, Esrafil i Mikael).

grzech Adama - w tradycji muzułmańskiej jest nim zjedzenie ziaren pszenicy, których Bóg zabronił jeść.

farsang - starożytna miara długości w Iranie wynosząca około 5,5 kilometra.

Bejt al-Moqaddas - Święty Dom, arabska nazwa Jerozolimy. Skała, o jakiej tu mowa, to skała, z której Mahomet odbył swoją nocną podróż do nieba. Tu też Ibrahim (Abraham) chciał złożyć w ofierze swego syna Ismaela, a Jakub miał zobaczyć we śnie drabinę wiodącą do nieba. Na skale tej znajduje się tzw. Meczet Omara - budowla wzniesiona dla jej osłony.

sto dwadzieścia cztery tysiące proroków - muzułmanie wierzą, że tylu istniało proroków. Pierwszym był Adam, a ostatnim Mahomet.

Esrafil - anioł, który przy końcu świata zadmie w trąbę, czym zbudzi zmarłych na sąd.

Ezrail - anioł, który zabiera dusze człowieka.

Iblis - Szatan.

klon polny - per. gawars. Pierwszy człon tego słowa: gaw znaczy "krowa".

świat, jaki istniał przed stworzeniem - świat niematerialny, w którym Bóg stworzył dzieci Adama i określił, kim będą na tym świecie.

Daud - prorok Dawid.

Mikael - jeden z czterech najważniejszych aniołów w islamie. Wierzy się, że zsyła on błogosławieństwo.

Safa i Marwa - wzgórza w Mekce, odległość między którymi muzułmanie pokonują siedem razy podczas pielgrzymki. Allah kazał Ibrahimowi (Abrahamowi), aby zostawił swoją żonę Hagar na pustyni wraz z jej nowo narodzonym synkiem Ismaelem, co miało sprawdzić ich wiarę. Hagar szukała pomocy. Położyła Ismaela na ziemi, a sama weszła na pobliskie wzgórze Safa z nadzieją, że zobaczy z niego wodę. Gdy jej nie znalazła, weszła na wzgórze Marwa z nadzieją, że może stamtąd coś zobaczy. Straciła jednak z oczu synka, więc zbiegła w dolinę i siedem razy chodziła między obydwoma wzgórzami. Gdy w końcu znalazła Ismaela, zobaczyła, że spod jego stopy wytrysnęło źródło, które nazwano Zamzam.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 1.