Ogień

tłum. albert kwiatkowski

dżinny - demony zrodzone z ognia na 2 tysiące lat przed stworzeniem Adama. Obdarzone nadnaturalna potęgą. Mogą przybierać różne postacie. Zazwyczaj złośliwe względem ludzi.

Bismillah - ("W imię Allaha") formuła rozpoczynająca każdą surę Koranu, którą muzułmanin rozpoczyna każdą ważniejszą czynność. Funkcjonuje również jako zaklęcie chroniące przed złymi mocami.

czech! - zawołanie, którym odpędza się psa.

Jeśli rodzice... - mówi się, że gdy rodzice przeklną swoje dziecko, to nie zazna ono w życiu szczęścia, a po śmierci jego dobre uczynki zostaną mu zapomniane i nie pójdzie do raju.

Dżebreil - posłaniec Boga. Jeden z czterech najważniejszych aniołów w islamie (pozostałe to: Ezrail, Esrafil i Mikael).

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 1.