Ślina

tłum. albert kwiatkowski

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 2.