Iblis

tłum. albert kwiatkowski

Bi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim - ("W imię Boga,/ Miłosiernego, Litościwego!") formuła rozpoczynająca każdą surę Koranu, którą muzułmanin rozpoczyna każdą ważniejszą czynność. Funkcjonuje również jako zaklęcie chroniące przed złymi mocami.

farsang - starożytna miara długości w Iranie wynosząca około 5,5 kilometra.

wchodź przeklęty - przymiotnik "przeklęty" funkcjonuje w kolokwialnym języku perskim również w charakterze żartobliwego napomnienia miedzy bliskimi przyjaciółmi.

bez ciebie świat nie ma uroku - chodzi o to, ze osioł w Iranie, i w ogóle na muzułmańskim Wschodzie, był podstawowym zwierzęciem jucznym, wykorzystywanym powszechnie do transportu ludzi i towarów. Ceniony był ze względu na swoją wytrzymałość oraz to, że jego utrzymanie było bardzo tanie. Bez osła ludziom żyłoby się tam o wiele trudniej.

Boskiego rozkazu nie posłuchałem... - Iblis jako jedyny nie posłuchał Boga, gdy ten rozkazał aniołom oddać pokłon Adamowi.

Dżebreil - posłaniec Boga. Jeden z czterech najważniejszych aniołów w islamie (pozostałe to: Ezrail, Esrafil i Mikael).

Powiedz swoim ludziom, aby nie słuchali się kobiet... - Adam posłuchał się Ewy i utracił raj. Kain z zazdrości zabił Abla i dlatego Bóg sprawił, że musiał tułać się po świecie i w trudzie zdobywać pożywienie. Noe był człowiekiem prawym, lecz ubogim. Ubodzy byli również ci nieliczni, którzy przyjęli głoszone przez niego nauki o jedynym Bogu. Większość jego współplemieńców, zamożni, bogaci i wpływowi, nie słuchała go jednak, naśmiewała się z niego i trwała przy wierze w bożków. Dlatego Bóg postanowił ich ukarać zsyłając potop. Iblisowi natomiast duma nie pozwoliła oddać pokłonu Adamowi i dlatego został przez Boga odtrącony i przeklęty.

i przez gniew na Adama myślał wciąż o sobie - Iblis był jednym z najbliższych Bogu aniołów. Gdy Bóg rozkazał aniołom, aby oddały pokłon Adamowi, wszystkie posłuchały i tylko Iblis tego nie zrobił. Uważał bowiem, że jako stworzony z ognia stoi wyżej niż Adam, który został stworzony z gliny. Przez Adama więc utracił wszystko, co miał. Niektórzy mistycy jednak nadają nieposłuszeństwu Iblisa głębsze znaczenie. Według nich bowiem jest on jedynym prawdziwym monoteistą, który tylko Bogu chciał służyć i tylko jemu oddawać pokłon i dlatego wolał utracić wszystko, co miał, zostać strącony z nieba i odtrącony przez swojego ukochanego Boga, niż komuś innemu niż On oddać cześć.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 2.