Lepsi od nas*

tłum. albert kwiatkowski

lepsi od nas - eufemistyczne określenie dżinnów.

alef - pierwsza litera alfabetu arabskiego, mająca kształt pionowej kreski.

Bismillah - ("W imię Allaha") formuła rozpoczynająca każdą surę Koranu, którą muzułmanin rozpoczyna każdą ważniejszą czynność. Funkcjonuje również jako zaklęcie chroniące przed złymi mocami.

henna - roślina, wtórą wykorzystuję się m.in. do barwienia skóry, paznokci i włosów, co często towarzyszy uroczystościom weselnym.

Salomon - król izraelski, który żył i panował w X wieku p.n.e. Tak tradycja żydowska, jak i tradycja islamu czynią z niego wzór mądrego, potężnego i sprawiedliwego władcy. Według legend żydowskich i muzułmańskich Salomon znał imiona wszystkich duchów i demonów, dlatego miał nad nimi władzę. Posiadał też cudowny pierścień z sygnetem; pieczętował lak pokrywający otwory butelek, w których zamykał buntujące się duchy i dżinny, a potem wrzucał na dno Morza Czerwonego.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 2.