Koń

tłum. albert kwiatkowski

Salomon - król izraelski, który żył i panował w X wieku p.n.e. Tak tradycja żydowska, jak i tradycja islamu czynią z niego wzór mądrego, potężnego i sprawiedliwego władcy. Według legend żydowskich i muzułmańskich Salomon znał imiona wszystkich duchów i demonów, dlatego miał nad nimi władzę. Posiadał też cudowny pierścień z sygnetem; pieczętował lak pokrywający otwory butelek, w których zamykał buntujące się duchy i dżinny, a potem wrzucał na dno Morza Czerwonego.

Ismail - najstarszy syn Abrahama, którego miał z niewolnicą Hagar. Koran nie mówi o tym, którego syna Bóg kazał Abrahamowi złożyć w ofierze. Po początkowych sporach wśród muzułmanów przeważył pogląd, że był to Ismail, protoplasta Arabów.

Ka'ba - świątynia wzniesiona na środku wielkiego meczetu w Mekce; najświętsze miejsce islamu. W jeden z jej narożników wbudowany jest Czarny Kamień, najbardziej czczony przedmiot w islamie. Ka'aba jest celem pielgrzymki, jaką każdy muzułmanin powinien odbyć choćby raz w życiu. Już na długo przed pojawieniem się islamu plemiona arabskie uważały ją za świętą. Tradycja mówi, że wzniósł ją Adam na miejscu, gdzie mu wybaczono, w 200 lat po wygnaniu z raju, a odbudował ją po potopie Abraham. Czarny Kamień zaś, który uleciał po potopie do nieba, przyniósł z powrotem Abrahamowi archanioł Gabriel. W stronę K'aby muzułmanin zwraca twarz podczas codziennej modlitwy.

Dżebreil - posłaniec Boga. Jeden z czterech najważniejszych aniołów w islamie (pozostałe to: Ezrail, Esrafil i Mikael).

imam Musa - prawdopodobnie chodzi tu o Musę ibn Dża'fara, który żył i umarł w VIII w. n. e. Jest on siódmym spośród dwunastu szyickich imamów. Wśród jego dzieci był Ali Reza - ósmy imam, którego grób znajduje się w Maszhadzie, oraz Fatima Masume, pochowana w Qom. Z tego powodu Maszhad i Qom to najświętsze miasta Iranu.

Bismillah - ("W imię Allaha") formuła rozpoczynająca każdą surę Koranu, którą muzułmanin rozpoczyna każdą ważniejszą czynność. Funkcjonuje również jako zaklęcie chroniące przed złymi mocami.

Prorok - chodzi o Mahometa.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 2.