Ciąża

tłum. albert kwiatkowski

Esrafil - anioł, który przy końcu świata zadmie w trąbę, czym zbudzi zmarłych na sąd.

kaszkul - miseczka żebracza derwisza.

emamzade - miejsce, gdzie pochowani są imamowie, lub ich potomkowie. Miejsce pielgrzymek.

góra Qaf - pasmo mitycznych gór, które opasują ziemię.

kibla - kierunek wskazujący Mekkę, w którym muzułmanie zwracają się podczas modlitwy.

sejjed - potomek Mahometa. Sejjedzi ubierają się w zielone szaty.

dżinny - demony zrodzone z ognia na 2 tysiące lat przed stworzeniem Adama. Obdarzone nadnaturalna potęgą. Mogą przybierać różne postacie. Są zazwyczaj złośliwe względem człowieka.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 1.