Śmierć

tłum. albert kwiatkowski

Ezrail - anioł, który zabiera duszę człowieka.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 2.