1. Pewien sufi przechodził koło domu jakiegoś...
 2. Zonnun Mesri powiedział: Widziałem Szatana, jak..."
 3. Mówią, że gdy pewnego razu Sahl at-Tustari zobaczył Szatana...
 4. Razu jednego próżniak do ascety zaszedł...
 5. Pewnego razu Bóg szepnął na ucho Mojżeszowi...
 6. Iblis nie posłuchał rozkazu Boga...
 7. Powiadają, że gdy Iblis spotkał Adama...
 8. Bajazyd Bastami rzekł: "Prosiłem Boga, aby Iblisa mi ukazał..."
 9. Wśród Izraelitów był pewien asceta...
 10. Napisano, że po tym, jak ci dwoje zostali oszukani...
 11. Zarówno Adam jak i Szatan okazali nieposłuszeństwo...
 12. W dniu, gdy sztandar chwały Koranu z ukrycia wyniesiono...
 13. Ktoś spytał Iblisa: "Biedaku nieszczęsny..."
 14. Hakim Termezi razu jednego...
 15. Ktoś raz rzekł: "Gdy szedłem przez pustynię..."
 16. Gdy pewnej nocy Mojżesz na Horeb wchodził...
 17. Pewien wielki sufi zobaczył na pustyni Szatana...
 18. W czasach słabości plemienia Izraelitów...
 19. Powiadają, że Jahja ibn Zakarja na Iblisa się natknął...
 20. Hozajfa Jamani, który znał tajemnice Posłańca Boga, rzekł...
 21. Gdy Szibli, imam, co oświeca świat...
 22. Przewodnik na drodze ducha rzekł: Staraj się...
 23. Karun był uczonym w piśmie...
 24. Przewodnik na drodze ducha rzekł: O szlachetny..."
 25. Powiadają, że niegdyś pewien mnich długie lata w samotni się modlił...
 26. Z pozoru wyglądało tak, że Adam błąd jedynie popełnił, a Iblis zgrzeszył...
 27. Szejch nasz rzekł: W Dzień Sądu wezwą Iblisa wraz z demonami i powiedzą...
 28. O tym, jak Iblis uratował się z potopu
 29. O tym, jak Iblis dostał się do raju