W nocy (III)

Jak można w nocy napisać taki wiersz,
by zarazem o sercu moim i o sile mówił?

Jak można w nocy
napisać
taki wiersz?

Jestem tym zimnym popiołem, który we mnie
płomieniem wszystkich buntów jest.

Jestem tym spokojnym morzem, które we mnie
krzykiem wszystkich sztormów jest.

Jestem tym ciemnym lochem, który we mnie
ogniem wszystkich wierzeń jest.

tłum. albert kwiatkowski