W nocy (II)

1

W pewną noc
księżycową
księżyc
w moim śnie
się zjawi
i zabierze
mnie ze sobą
uliczkami
poprowadzi
wśród winogron
oraz śliwek
przez doliny
i pustynie,
gdzie nocami
za drzewami
pewna wróżka
się pojawia
wystraszona
drżąca cała
wchodzi
do wody
źródlanej
czesze włosy
poczochrane...

2

W pewną noc
księżycową
księżyc
w moim śnie
się zjawi
i zabierze
mnie ze sobą
do doliny
poprowadzi,
gdzie nocami
na odludziu
wierzba sama
jedna rośnie
i wesoło
z nadzieją
wyciąga
swe ręce
zalotnie,
by gwiazda
jak kropla
deszczu spadła
i na jej gałęzi
zamiast owocu
wisiała...

3

W pewną noc
księżycową
księżyc
w moim śnie
się zjawi
i zabierze
mnie ze sobą
z więzienia*
jak ćmę
wyprowadzi
tam, gdzie
w czarną noc
aż po świt
męczennicy
miasta*
z latarniami
krwi
krzyczą
na ulicach
i placach:
Amu jadegar!*
I ty też, który
mścić się chcesz!
Czuwasz czy śpisz?
Tyś trzeźwy czy
pijany jest?

Męczennicy miasta!
Wiedzcie, że
myśmy trzeźwi, lecz
zarazem pijani.
Męczennicy miasta!
Wiedzcie, że
sen morzy nas, lecz
zarazem czuwamy.
Aż w końcu pewnej nocy
księżyc się pojawi
zza tamtej góry wyjrzy
nad doliną się zjawi
i nad tym placem
przetoczy się
roześmiany

Pewnej nocy
księżyc się zjawi,
pewnej nocy
księżyc się zjawi...

tłum. albert kwiatkowski

z więzienia - wiersz powstał w 1333/1954 roku w więzieniu Qasr, w którym wtedy trzymano więźniów politycznych. Szamlu ułożył go parę miesięcy po zamachu stanu, który miał miejsce 28 mordada (w sierpniu) 1953 roku. Zamach ten przeprowadziły wspólnie CIA i wywiad brytyjski, a jego skutkiem było odsunięcie od władzy demokratycznie wybranego rządu premiera Mohammada Mosaddeqa. Gdyby nie ten zamach, najprawdopodobniej dzisiejszy Iran wyglądałby zupełnie inaczej.

męczennicy miasta - chodzi tu o ludzi, którzy zostali zabici, walcząc o sprawiedliwość i wolność przeciwko tyranii.

amu jadegar - amu to "wujek", a jadegar to "pamięć", "wspomnienie". Amu jadegar zaś to wyrażenie, które samo w sobie nic nie znaczy, lecz używane jest często w tym zdaniu: Amu jadegar! Chabi ja bidar?! W ten sposób pytamy kogoś o to, czy śpi, czy czuwa. W ten sposób również ostrzegamy przed niebezpieczeństwem kogoś, kto nie jest świadomy zagrożenia.