W nocy (I)

PrzyjdĽcie do mnie przyjaciele moi
z całym bólem swoim
i ciężar cierpienia swego
wytrz±¶nijcie na ranę serca mego.

Ja żyję dzięki cierpieniu...
Bólem zapalam pochodnię ciała...

PrzyjdĽcie do mnie przyjaciele moi
z całym bólem swoim
i truciznę cierpienia swego
wylejcie na ranę serca mego.

tłum. albert kwiatkowski