Pieśń piąta - część 11 (ze zbioru Ajda w lustrze)

Dom innego nieba koszulą teraz okryję
Ajda i Szamlu - ostatniego nieba,
którego jedyną gwiazdą

ty jesteś.

Jasnego nieba,
kryształowego okrycia ogrodu,
którego ty jedynym kwiatem, jedyną pszczołą jesteś.

Ogrodu, którego ty
jedynym drzewem jesteś.

A na drzewie tym
jest jeden tylko kwiat,
którym ty jesteś.

Moje ty niebo, drzewo, ogrodzie mój, kwiecie, pszczoło, ulu ty mój!
Brzęczeniem twoim
okryję teraz przestrzeń snu,
którego jedynym marzeniem
ty jesteś.

tłum. albert kwiatkowski