Pie¶ń o zaufaniu

Kim jeste¶,
że tak ufam tobie?

Swoje imię
ci mówię,
klucz od mego domu
w twoje ręce oddaję,
chleb moich rado¶ci
z tob± dzielę.

Przy tobie siedzę
i na twoich
kolanach

tak spokojnie
zasypiam?

Kim jeste¶,
że z takim uporem

w morzu moich marzeń
wraz z tob± przystaję?

tłum. albert kwiatkowski