Ahmad Szamlu

Ahmad Szamlu był najważniejszą postacią w literaturze perskiej dwudziestego wieku. Poeta, tłumacz, wydawca, gorący stronnik Mosaddeqa,* autor Farhang-e Kucze - wielotomowego zbioru informacji o kulturze Iranu.

Na jego życie i twórczość ogromny wpływ miała Ajda - jego trzecia żona, z którą spędził prawie pół życia. Była nie tylko jego inspiracją, lecz także kimś, kto sprawił, że zaczął żyć na nowo, o czym sam wielokrotnie mówił. Żył dla niej, a ona żyła dla niego. Mówiła, że jest jej słońcem, on zaś mówił, że to ona sprawiła, że słońce to wzeszło.

Ajda towarzyszyła mu na emigracji, dokąd się udał pod koniec panowania ostatniego szacha Iranu, w rzeczywistości porewolucyjnej, gdy wrócił do kraju, i w długiej chorobie, na którą umarł.

  1. Krótka piosenka
  2. Pieśń o zaufaniu
  3. Miłośnie
  4. Piosenka podróżnych
  5. Pieśń piąta - część 11
  6. W nocy (I)
  7. W nocy (II)
  8. Śpiąca kobieta
  9. W nocy (III)
  10. Tajemnica

Mohammad Mosaddeq - lider Frontu Narodowego, koalicji świeckich i religijnych partii nacjonalistycznych sprzeciwiających się podporządkowaniu Iranu obcym wpływom, premier Iranu w latach 1951-1953, polityk niezmiernie popularny i lubiany wśród Irańczyków. Doprowadził do nacjonalizacji irańskiego przemysłu naftowego, co wzbudziło ostrą reakcję Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Jego polityka oraz bardzo silna pozycja były tak niewygodne dla mocarstw zachodnich, że CIA i wywiad brytyjski połączyły siły, aby odsunąć go od władzy.