1. Pewien człowiek zaniósł wieść Anuszirwanowi Sprawiedliwemu...
 2. Spytano pewnego sufiego, co sądzi o jednym ascecie...
 3. Pewnej nocy złodziej wszedł do domu ascety...
 4. Razu jednego król spotkał sufiego...
 5. Pewien okrutny władca spytał sufiego...
 6. Spytano Loqmana, od kogo kultury się nauczył...
 7. Poskarżyłem się jednemu szejchowi...
 8. Mówiono o ascecie, który w jednej nocy zjadł obfity posiłek...
 9. Spytano jednego z szejchów Damaszku...
 10. Karawana, która szła do Jonii...
 11. Pamiętam, że pewnego razu całą noc szedłem z karawaną...
 12. Pewien arabski król usłyszał o Lejli i Madżnunie...