Ebrahim Monsefi (Rami)

Ebrahim Monsefi (Rami) urodził się w Bandar-e Abbas. Był poetą, grał na gitarze, komponował. Uważany jest za jednego z najważniejszych współczesnych poetów i piosenkarzy południa Iranu, za twórcę współczesnej poezji i muzyki tego regionu. Piosenki pisał w bandari - dialekcie, którym mówi się nad Zatoka Perską oraz w gudei - dialekcie Lorestanu.

Zmarł przed kilku laty. Za życia niczego nie wydał.

Zacząłem tańczyć

Zacząłem tańczyć,
niczym drzewko na wietrze.
Nikogo tam nie było,
tylko ja, wyobraźnia, powietrze.

Zacząłem tańczyć,
niczym szaleniec w ruinie.
Samotnie, samotnie, samotnie
tańczyłem.

tłum. albert kwiatkowski