Małżeństwa w Iranie (czasy muzułmańskie)

"Zamroczył jej widok Rostama o sercu lwa."

Była to Tahmine - córka króla Samanganu. Odsłoniła twarz. Jeszcze nikt nie widział jej bez zasłony. Kochała go od dawna. Opowieści o jego odwadze i bohaterskich czynach rozbudziły jej miłość. Marzyła o spotkaniu z nim i pragnęła zostać jego żoną.

Rostam słuchał i nie mógł oczu od niej oderwać. W końcu "zażądał, by przyszedł biegły w swej sztuce mobed i żeby o nią uprosił jej ojca."

Król ucieszył się. Rozkazał sporządzić umowę i oddał swoją córkę bohaterowi. Wyprawiono wesele. Wiele złota na nim rozdano, a kiedy Rostam i Tahmine zostali tylko we dwoje, "nie była dla nich noc ciemna za długa ani za wolna"...

***

Małżeństwo w krajach muzułmańskich nie jest sakramentem, jak np. w chrześcijaństwie, lecz umową społeczną, którą zawierają ze sobą dwie rodziny. Umowę tę reguluje szariat - prawo religijne. Umowa małżeńska jest dokumentem, który w Iranie często rozpoczyna się zdaniem: "On jest tym, który łączy ze sobą serca." Jej najważniejszym elementem jest mahr. Jego wysokość musi być w niej napisana. Bez tego umowa jest nieważna.

Mahr jest darem weselnym od pana młodego dla jego przyszłej żony, a jego wysokość jest ustalana przed ślubem przez rodziców pary młodej. Po ślubie, gdy małżeństwo zostaje skonsumowane, staje się on wyłączną własnością kobiety. Klasyczni muzułmańscy prawnicy mówią, że mahr jest ceną, jaką mężczyzna płaci za prawo do sypiania z kobietą, za to, że będzie mu ona rodzić dzieci.

Zgodnie z prawem islamskim połowę mahru wypłaca się po zawarciu umowy małżeńskiej, a drugą połowę po tym, jak małżeństwo zostanie skonsumowane. W praktyce jednak to, kiedy i w jaki sposób go się wypłaca zależy od kraju. Iranie mahr jest wypłacany kobiecie dopiero wtedy, gdy małżeństwo się rozpada...

Cytowane powyżej fragmenty za: Ferdousi, Księga Królewska. Wybór, przełożył i opracował W. Dulęba, Warszawa 1981.