Imperium Osmańskie i Ocean Indyjski - część III (Sulejman Wspaniały - II)

Wśród poetów, którym patronował Sulejman Wspaniały był Mahmud Abdulbaki, zwany Bakim. W łaski sułtana wkradł się kasydą, którą napisał na jego cześć. Do tego stopnia zdobył zaufanie Sulejmana, że dawał ten dawał mu do konsultacji swoje wiersze, a nawet prosił, by pisał ich pastisze.

Baki słynął z ciętego języka, dlatego inni dworscy poeci nie przepadali za nim. Ich zawiść budził również tym, że nieprzeciętnie władał słowem.

Jednym z jego najbardziej znanych utworów jest elegia na śmierć Sulejmana Wspaniałego, lecz choć jej tematem jest śmierć, to ona sama nie jest wymieniana z imienia. Na początku Baki zwraca się do ludzi sobie współczesnych, zarzucając im przywiązanie do świata doczesnego i pyta, jak mogą czerpać radość z życia, gdy zmarł tak wielki władca. Później mówi o militarnych dokonaniach władcy, wspomina o jego przywiązaniu do jazdy konnej. Boga, który odbiera sułtanowi życie nazywa Skarbnikiem Losu, a grób, w którym złożono jego ciało staje się szkatułką. Sulejman umiera tak, jakby Allah świeży płatek róży łagodnie położył na ziemię, co jest aluzją do tego, że władca zmarł w swoim namiocie, upadając twarzą na ziemię...

***

Suakin leży naprzeciw Dżuddy, na przeciwległym brzegu Morza Czerwonego, na małej wyspie u wybrzeży Sudanu. Dawno temu mówiło się, że Suakin jest nawiedzony przez dżinny. Opowiadano legendę, według której na wyspie miało znajdować się więzienie, w którym prorok Sulejman - biblijny król Salomon - zamykał demony.

Suakin był starożytnym portem. Zatrzymywały się w nim statki egipskie, które faraonowie wysyłali do kraju Punt po mirrę, kadzidło, heban i skóry lampartów.

Już w starożytności był to port gwarny, gdzie spotykali się kupcy z różnych stron świata, choć w tych spotkaniach trochę przeszkadzał im klimat. Diodor Sycylijski - grecki historyk z przełomu er - pisał, że w południe upał był tam tak wielki, że stojący obok siebie ludzie nie widzieli się, ponieważ przeszkadzało im w tym gęste od gorąca powietrze...

Indyjska część audycji przygotowana m.in. na podstawie książki G. Casale, The Ottoman Age of Exploration, Oxford 2010.