Sufizm w opowieściach

Czym jest sufizm? Skąd się wziął? Kim są derwisze? Dlaczego wirują? Czy zawsze wirują? Jaki mają cel w życiu? W jaki sposób do niego dążą? Jak wygląda ich droga? Jakie są na niej postoje?

O czym mówi poezja pisana przez sufich? W jaki sposób o tym mówi i jaką symboliką operuje? Skąd w niej tyle wina? Dlaczego słowik śpiewa dla róży? Dlaczego ćma pragnie zginąć w płomieniu? Kim są Lejla i Madżnun? Kim byli sułtan Mas'ud, Ajaz i Halladż?

Na te i wiele innych pytań udzielimy odpowiedzi, a naszą opowieść zilustrujemy przypowieściami, baśniami i legendami znalezionymi w starych księgach.

Opowiada: Albert Kwiatkowski

Czapka derwisza