Miasto Słów

Czarne Oko zna baśnie i legendy z różnych zakątków świata: polskie i rosyjskie, perskie i tureckie, arabskie i żydowskie, z Północy i z Południa, ze Wschodu i z Zachodu.

Każdy program, jaki można usłyszeć w Mieście Słów jest inny. Poszczególne historie wypływają jedna z drugiej i w ten sposób tworzą całość, całość osadzoną w konkretnej przestrzeni kulturowej.

Opowiada: Albert Kwiatkowski

Muzyka: Marcin Zadronecki

Latające drzewo