Grota Husejna

Na program składają się historie prawdziwe i zmyślone. Tym zasłyszanym od ludzi towarzyszą opowieści pochodzące ze średniowiecznych perskich eposów oraz ustnej tradycji ludowej. Wszystkie one łączą się ze sobą, co pokazuje, jak życie przeplata się z mitem, legendą i baśnią.

Podczas naszej podróży odwiedzimy Pustynię Turkmenów i góry Kurdystanu, będziemy świadkami oblężenia Gök Tepe i najazdu wrogiej armii na Iran, spotkamy świetnych muzyków i usłyszymy historię ich życia, zobaczymy, jak los bawi się ludźmi i jak ludzie próbują walczyć z losem, poznamy dzielne kobiety, wielkich wojowników, nieszczęśliwie zakochanych oraz kłamców nad kłamcami...

Opowiada: Albert Kwiatkowski

Muzyka: Marcin Zadronecki

Strzelec