Tarane-je hamsafaran

Piosenka nosi tytuł "Piosenka podróżnych" i jest to wiersz Ahmada Szamlu.

Piosenka podróżnych

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
jedna cegła jak blask księżyca,
jak kamień druga cegła.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
jedna cegła jak radość,
jak wojna druga cegła.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
dwie cegły z łez
i z uśmiechu dwie cegły.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
trzy cegły jak szakale,
niczym ptaki trzy cegły.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
dwie cegły z łez
i z uśmiechu dwie cegły.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
trzy cegły jak szakale,
niczym ptaki trzy cegły.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
jedna cegła jak blask księżyca,
jak kamień druga cegła.

Na rozstajnych drogach
stała twierdza:
jedna cegła jak radość,
jak wojna druga cegła.

tłum. albert kwiatkowski