Aszeqane

Tytuł tej piosenki to "Miłośnie". Jest to wiersz Ahmada Szamlu - jednego z twórców współczesnej perskiej poezji.

Miłośnie

Ten, kto mówi "kocham cię",
pieśniarzem smutnym jest,
który głos swój stracił.
Ach, gdyby miłość
dało się w słowach wyrazić!

Tysiąc skowronków
w oczach twoich śpiewa,
tysiąc kanarków
milczy w gardle moim.
Ach, gdyby miłość
dało się w słowach wyrazić!

Ten, kto mówi "kocham cię",
jest smutnym sercem nocy,
które księżyca swego szuka.
Ach, gdyby miłość
dało się w słowach wyrazić!

Tysiąc słońc świeci
w radości twojej,
tysiąc gwiazd płacze
w pragnieniu moim.
Ach, gdyby miłość
dało się w słowach wyrazić!

tłum. albert kwiatkowski