Starzec oparty o laskę, Reza Abbasi, pierwsza pol. XVII wieku, Freer Gallery of Art, The Smithsonian Institution