Legenda o tym, jak Iblis uratował się z potopu

Przeklęty przez Boga Iblis zginąłby, gdyby nie dostał się do arki Noego. Aby tam się dostać, ukrył się przed wzrokiem innych, uczepił oślego ogona i nie pozwalał zwierzęciu wejść na pokład. Inne zwierzęta stłoczyły się za osłem czekając, aż ten wejdzie i zrobi im przejście. Noe nie widział Iblisa, dlatego zdenerwował się na osła, że tak się guzdrze. Krzyknął: "Wchodź przeklęty!* Sam nie wchodzisz i innym nie dajesz przejść! Wsiadaj! Bez ciebie świat nie ma uroku."*

Tym samym Iblis otrzymał pozwolenie, aby wejść do arki. Raz przez to, że Noe powiedział "przeklęty", a tam, gdzie jest Iblis słowo to nie może odnosić się do żadnego innego stworzenia, a dwa przez to, że powiedział: "bez ciebie świat nie ma uroku."

*

Iblis - niech będzie przeklęty - chwycił osła za ogon i nie pozwalał wejść do arki. Noe zdenerwował się na zwierzę i krzyknął: "Wchodź przeklęty!"* Wtedy Iblis wszedł na pokład. Gdy Noe go zobaczył spytał: "A ty, przeklęty, co tutaj robisz?"

Odparł: "Przyszedłem z twojego rozkazu. Rzekłeś przecież: 'Wchodź przeklęty!', więc jestem."

*

Pierwszym zwierzęciem, które weszło do arki była mrówka, ostatnim zaś osioł. A gdy osioł wchodził, Iblis - niech będzie przeklęty - złapał go za ogon i nie pozwolił wejść. Noe rzekł: "Co się tak guzdrzesz? Wchodź żesz!" Osioł jednak nie mógł ruszyć się z miejsca. Wtedy Noe krzyknął: "Co tak stoisz? Wchodź, nawet jeśli Szatan jest z tobą!" A gdy tylko to powiedział, Szatan puścił ośli ogon i wszedł razem ze zwierzęciem na pokład.

Gdy Noe go zobaczył, zapytał: "A ty, nieprzyjacielu Boga, co tutaj robisz?"

Odparł: "Czyżbyś nie powiedział do osła: Wchodź, nawet jeśli Szatan jest z tobą?"

Wtedy Noe krzyknął: "Opuść arkę nieprzyjacielu Boga!"

"Musisz mnie zabrać ze sobą!" - odparł Szatan.

*

Przeklęty przez Boga Iblis przestraszył się kary i postanowił dostać się do arki Noego. Ostatnim zwierzęciem, które właśnie wchodziło do arki był osioł. Iblis chwycił go za ogon [i nie pozwalał wejść]. Woda szybko wzbierała i Noe krzyknął na zwierzę: "Wchodź zanim zginiesz!"

Ale Iblis mu nie pozwalał.

Noe krzyknął na osła: "Wchodź przeklęty!"*

Wtedy Iblis wszedł do arki i usiadł w kącie. Noe nie zauważył go dopóki nie zaczął usadzać tych, którzy byli na pokładzie. Dopiero wtedy zobaczył Iblisa i rzekł: "A ciebie, przeklęty, kto tutaj sprowadził?"

Odparł: "Ty."

"Kiedy cię tu sprowadziłem?" - zdziwił się Noe.

Odparł: "Wtedy, gdy rzekłeś: 'Wchodź przeklęty!' To ja jestem przeklęty, a nie osioł."

Noe rzekł: "Jeśli wtedy powiedziałem, abyś wszedł, to teraz mówię ci, abyś wyszedł!"

Odparł: "Boskiego rozkazu nie posłuchałem to twojego mam słuchać?"*

Gdy Noe siłą próbował wypchnąć Iblisa z arki ten rzekł: "Pozwól mi zostać na statku, a dam ci cztery rady."

Odparł: "Nie chcę twoich rad."

Wtedy pojawił się Dżebreil* i rozkazał: "Zostaw przeklętego w spokoju i przyjmij jego rady!"

Noe rzekł: "Wchodź więc! Jakie są te twoje rady?"

Odparł: "Powiedz swoim ludziom, aby nie słuchali się kobiet i niech Adam będzie wam w tym przestrogą, i nie zazdrośćcie i niech Kain będzie wam w tym przestrogą, i nie lekceważcie biednych i niech plemię Noego będzie wam w tym przestrogą, i nie bądźcie dumni i niech Iblis będzie wam w tym przestrogą!"*

Noe przyjął rady i zostawił Iblisa w spokoju. Wtedy ci, którzy byli na pokładzie oburzyli się i krzyczeć zaczęli: "Proroku! Ten przeklęty zwiódł ludzi na ziemi, teraz zwiedzie tych, którzy są tutaj!"

Dżebreil pojawił się wtedy i rozkazał: "Noe, postaw trumnę z ciałem Adama między ludźmi a Iblisem, aby na nią patrzył i przez gniew na Adama myślał wciąż o sobie* i nie mógł kusić ludzi."

Trumna, w której spoczywało ciało Adama - niech będzie mu pokój - zrobiona była z bukszpanu. Noe postawił ją między Iblisem a ludźmi, aby ci znaleźli ratunek z jego sideł.

tłum. albert kwiatkowski

wchodź przeklęty - przymiotnik "przeklęty" funkcjonuje w kolokwialnym języku perskim również w charakterze żartobliwego napomnienia miedzy bliskimi przyjaciółmi.
bez ciebie świat nie ma uroku - chodzi o to, ze osioł w Iranie, i w ogóle na muzułmańskim Wschodzie, był podstawowym zwierzęciem jucznym, wykorzystywanym powszechnie do transportu ludzi i towarów. Ceniony był ze względu na swoją wytrzymałość oraz to, że jego utrzymanie było bardzo tanie. Bez osła ludziom żyłoby się tam o wiele trudniej.
Boskiego rozkazu nie posłuchałem... - Iblis jako jedyny nie posłuchał Boga, gdy ten rozkazał aniołom oddać pokłon Adamowi.
Dżebreil - posłaniec Boga. Jeden z czterech najważniejszych aniołów w islamie (pozostałe to: Ezrail, Esrafil i Mikael).
Powiedz swoim ludziom, aby nie słuchali się kobiet... - Adam posłuchał się Ewy i utracił raj. Kain z zazdrości zabił Abla i dlatego Bóg sprawił, że musiał tułać się po świecie i w trudzie zdobywać pożywienie. Noe był człowiekiem prawym, lecz ubogim. Ubodzy byli również ci nieliczni, którzy przyjęli głoszone przez niego nauki o jedynym Bogu. Większość jego współplemieńców, zamożni, bogaci i wpływowi, nie słuchała go jednak, naśmiewała się z niego i trwała przy wierze w bożków. Dlatego Bóg postanowił ich ukarać zsyłając potop. Iblisowi natomiast duma nie pozwoliła oddać pokłonu Adamowi i dlatego został przez Boga odtrącony i przeklęty.
i przez gniew na Adama myślał wciąż o sobie - Iblis był jednym z najbliższych Bogu aniołów. Gdy Bóg rozkazał aniołom, aby oddały pokłon Adamowi, wszystkie posłuchały i tylko Iblis tego nie zrobił. Uważał bowiem, że jako stworzony z ognia stoi wyżej niż Adam, który został stworzony z gliny. Przez Adama więc utracił wszystko, co miał. Niektórzy mistycy jednak nadają nieposłuszeństwu Iblisa głębsze znaczenie. Według nich bowiem jest on jedynym prawdziwym monoteistą, który tylko Bogu chciał służyć i tylko jemu oddawać pokłon i dlatego wolał utracić wszystko, co miał, zostać strącony z nieba i odtrącony przez swojego ukochanego Boga niż komuś innemu niż On oddać cześć.

źródło: Ahmad Szamlu, Ketab-e kucze, t. 2.