Legenda o bamiańskich jeziorach

Bamian* jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Afganistanie. Jest to zielona i żyzna dolina, którą otaczają góry. Dolina ta słynie z dwóch posągów Buddy, z których każdy liczy ponad dwa tysiące lat. Posagi są ogromne: jeden mierzy pięćdziesiąt dwa, a drugi trzydzieści pięć metrów. Ludzie od dawien dawna odwiedzają dolinę, aby je zobaczyć, a w minionych wiekach pielgrzymi przybywali tu aż z Chin, Indii, Cejlonu i innych krain.

Przed wielu laty Bamiańczycy postanowili zbudować tamę na płynącej w dolinie rzece, aby lepiej nawodnić swoje ziemie. Zabrali się do pracy i wkrótce tama była prawie gotowa. Wtedy jednak wody rzeki podniosły się i zniszczyły budowlę. Później jeszcze wielokrotnie mieszkańcy doliny usiłowali ukończyć tamę, lecz za każdym razem rzeka niszczyła ich pracę. Kiedy pewnego dnia odwiedził ich emir,* opowiedzieli mu o tamie i poprosili o pomoc.

Emir pojechał nad rzekę, gdzie zobaczył resztki zniszczonej budowli. Poprosił ludzi o kilka kawałków sera, po czym pobłogosławił go i wrzucił w niespokojne wody. Po chwili wyłoniło się z nich siedem okrągłych skalnych murów. Mury utworzyły siedem jezior o ciemnobłękitnej wodzie, których głębokość wciąż nie jest znana. Rzeka znikła, lecz jeziora pozostały i tworzą jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi.

Trzy z nich są szczególnie znane: Band-e Amir, co znaczy Tama Emira i jest największe ze wszystkich bamiańskich jezior, Band-e Panir, co znaczy Tama Sera, i Band-e Aibat, czyli Tama Rozkazu.

Legendę tę do dziś opowiadają mieszkańcy Bamianu wszystkim, którzy odwiedzają ich dolinę.

tłum. albert kwiatkowski

Bamian - znajdująca się w środkowym Afganistanie dolina rzeki Bamian była kiedyś ważnym ośrodkiem buddyzmu. Znajdują się tam świątynie buddyjskie i wykute w skale dwa olbrzymie posągi Buddy. Rozwój doliny zapoczątkował w drugiej połowie I wieku Kaniszka, władca państwa Kuszanów. Był on protektorem buddyzmu. Za jego panowania powstały w dolinie pierwsze świątynie buddyjskie. Świątynie i klasztory buddyjskie budowano do VIII wieku. W 1222 roku dolinę zniszczyły wojska Czyngis Chana.
emir - w państwach muzułmańskich wódz, dowódca, książę.

źródło: Ahmad Dżawid, B. Parker, Legends of Afganistan, Kabul, lata siedemdziesiąte XX wieku.