Legenda o czterdziestu pannach

Na południowym brzegu rzeki Kabul, niedaleko pięknej doliny zwanej "Gol-e Baq", czyli "Ogród Kwiatów", stoi sanktuarium znane jako grób Czterdziestu Panien.

Wiele lat temu, kiedy Kabulczycy próbowali bezskutecznie zbudować na rzece tamę, aby nawodnić swoje pola, zobaczyli czterdzieści młodych dziewcząt, które widząc trud mężczyzn, powiedziały: "Ciężko pracujecie, lecz nie udało się wam wznieść tamy. Pozwólcie nam spróbować." Po czym zawiązały swe szaty wokół talii i przystąpiły do pracy. Gdy już prawie udało im się zatrzymać rzekę, jakiś myśliwy z psem przyszedł nad jej brzeg i obserwował dziewczęta. Panny, widząc myśliwego, zwróciły się z prośbą do Boga: "Jeśli ten mężczyzna chce tylko popatrzeć na rzekę i tamę, pozwól mu zostać, lecz jeśli ma on względem nas nieczyste zamiary, nie pozwól, aby nas skrzywdził." W tym momencie rozległ się grzmot i myśliwy i jego pies zostali zmienieni w kamień i pozostali już na zawsze na brzegu rzeki.

Panny pracowały z uporem wiedząc, że Bóg pracuje razem z nimi. W końcu skończyły, a gdy miały odejść, jacyś niewierni pojawili się nagle na brzegu rzeki i chcieli je skrzywdzić. Dziewczęta ponownie zwróciły się z prośbą do Boga: "Boże uratuj nas, weź pod swoją opiekę i nie pozwól, abyśmy dostały się w ręce tych niewiernych." Wtedy niebo pociemniało i znów rozległ się grzmot. Wiatr zawiał wśród drzew, a rzeka wzburzyła się i omal nie zniszczyła dopiero co wzniesionej tamy. Niewierni uciekli, a gdy burza ucichła, znaleziono ciała czterdziestu panien leżące na brzegu rzeki, niedaleko tamy, którą zbudowały.

Ci, którzy chcą zobaczyć miejsce tych wydarzeń, muszą udać się do Gol-e Baq, gdzie znajduje się kamienna postać myśliwego i jego psa. Niedaleko zobaczą grób czterdziestu niewinnych dziewcząt, który ludzie uważają za święty i dlatego zdobią go proporce i flagi.

tłum. albert kwiatkowski

źródło: Ahmad Dżawid, B. Parker, Legends of Afganistan, Kabul, lata siedemdziesiąte XX wieku.