1. W myślach doszedłem do miejsca, w którym mowa milknie..., (Sura II:121)
 2. Serce odeszło i przyjaciel odszedł..., (Sura II:229)
 3. Są trzy rodzaje bogactwa..., (Sura II:268)
 4. Szibli z Bogiem mieli wspólną tajemnicę..., (Sura III:73)
 5. Są trzy rodzaje ludzi..., (Sura III:169)
 6. Pewien dobry i pobożny człowiek wziął srebrny dirhem..., (Sura VII:95)
 7. Co z tego przyjdzie, że ty sam będziesz szczęśliwy..., (Sura...)
 8. Do tego potrzeba człowieka i serca, które bólu pełne!..., (Sura VIII:24)
 9. Nie patrzcie na siebie, gdyż to korzyści nie daje..., (Sura XII:20)
 10. Spytali Madżnuna: "Kto jest potężniejszy..., (Sura XII:30)
 11. Gdy Abu Mohammad Dżorairi nauczał..., (Sura XVI:70)
 12. Spytali Dżunajda: "Kiedy serce było szczęśliwe?..., (Sura...)
 13. Boże, zajęcie ma ten, kto zajmuje się Tobą..., (Sura II:40)
 14. Boże, każde szczęście bez Ciebie jest tylko cierpieniem..., (Sura VII:42)
 15. Boże, wiem, gdzie wodę się pije..., (Sura VII:160)
 16. Ty, który żadnej skruchy nie odrzucasz!..., (Sura XCII)
 17. Spytano mędrca: "Jak wygląda droga do Boga?"..., (Sura LXXXIX:3)
 18. Dżunajd pouczył pewnego człowieka..., (Sura XXX:38)
 19. Biedny ten człowiek, który korzyść własną..., (Sura III:185)
 20. Zobaczyli derwisza. Miał głowę spuszczoną w zamyśleniu..., (Sura XXIII:18)
 21. Gdy deszcz długo nie przychodził, a ziemia nie rodziła..., (Sura XXIV:37)
 22. Jako kęs oba światy stworzono..., (Sura XXVI:89)
 23. Powiadają, że pewnego razu Madżnun poszedł na pustynię..., (Sura XII:81)
 24. Widziano Madżnuna jak bez celu wokół Ka'by chodził..., (Sura VI:42)
 25. Salomon wraz ze swoim wojskiem leciał statkiem powietrznym..., (Sura XXVII:17)
 26. Powiadają, że razu jednego Madżnun zobaczył na murze..., (Sura LXXXI)
 27. Na bazarze w Bagdadzie widziałem, jak biczowali jednego..., (Sura II:155)
 28. Powiadają, że razu jednego pewien sufi postanowił..., (Sura II:127)
 29. Ibrahim Adham wraz z przyjacielem swoim wyruszył..., (Sura II:114)
 30. W księgach zapisano, że pewnego razu..., (Sura XXIV:30)
 31. Zonnun Mesri rzekł: "Boże! Jeśli coś dobrego..., (Sura III:152)
 32. Pewien sufi przechodził koło jakiegoś domu..., (Sura III:118)
 33. Powiadają, że pewien mężczyzna miał żonę, której..., (Sura IV:87)
 34. Pewien człowiek zapytał Bajazyda: "Czemu nie opuścisz..., (Sura IV:100)
 35. Pewien wielki sufi był kowalem..., (Sura II:189)
 36. Mówią, że pewien człowiek wyszedł z miasta..., (Sura IV:75)
 37. Gdy pewnego dnia Ali wszedł do domu..., (Sura II:245)
 38. Wśród Izraelczyków był człowiek pobożny..., (Sura VII:156)
 39. Powiadają, że żył niegdyś potężny król..., (Sura VI:61)
 40. Razu jednego derwisza zobaczyłem na pustyni..., (Sura VI:51)
 41. Pewien wielki sufi rzekł: Idąc po pustyni, zobaczyłem..., (Sura XIX:1)
 42. Powiadają, że w czasach, gdy żyli Dżunajd i Szibli..., (Sura V:84)
 43. Powiadają, że gdy Iblis spotkał Adama..., (Sura II:34)
 44. Wśród Izraelitów był pewien asceta..., (Sura IV:125)
 45. Napisano, że po tym jak ci dwoje zostali oszukani..., (Sura VII:20)
 46. W dniu, gdy sztandar chwały Koranu..., (Sura XVI:98)
 47. Pewien wielki sufi zobaczył na pustyni Szatana..., (Sura LXIV:2)
 48. W czasach słabości plemienia Izraelitów..., (Sura LIX:16)
 49. Powiadają, że Jahja ibn Zakarja na Iblisa się natknął..., (Sura LV:46)
 50. Pewnego dnia Szatana widziałem, który płakał..., (Sura L:37)
 51. Staraj się, o szlachetny, szczęśliwie przejść..., (Sura XXVIII:76)
 52. O szlachetny, nie patrz na siebie z dumą..., (Sura XXVIII:83)
 53. Powiadają, że niegdyś pewien mnich długie lata..., (Sura XIX:2)
 54. Pewien szafiita siedział przy Harunie ar-Raszydzie..., (Sura II:26)
 55. Pewnego razu Zonnun* człowieka zobaczył, który brudny był..., (Sura II:158)
 56. Jednego razu zatrzymałem się w klasztorze chrześcijan..., (Sura...)
 57. Gdy szedłem z Ibrahimem Adhanem do Jerozolimy..., (Sura...)
 58. Boże, przybyłem z pustymi rękoma..., (Sura XXIII:57)
 59. Tej nocy, gdy Husejna Mansura Halladża..., (Sura XXIII:115)
 60. Niewolnik szedł ze swoim panem..., (Sura XXXIV:49)
 61. Z pozoru wyglądało tak, że Adam błąd jedynie popełnił..., (Sura XXXVIII:71)
 62. Gdy pewnego dnia Szibli szedł po bazarze w Bagdadzie..., (Sura XLV:2)
 63. Człowiek to zmieszanie ciała z duszą..., (Sura XX:55)
 64. Gdzie Adam był bardziej doskonały..., (Sura II:36)
 65. Gdy na górze Synaj Mojżesz zobaczył..., (Sura II:54)
 66. Powiadają, że gdy anioł śmierci..., (Sura II:94)
 67. Powiadają, że pewnego razu Abdul Malek ibn Marwan..., (Sura LXXVIII:3)