FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Dla gołębi duszy
wzniosłem wieże.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017