Facebook

Opowieść o miłości i sercu
opowieścią jest dziwną,
to są bowiem dwie rzeczy
złączone w rzecz jedną.

Attar

© Literatura Perska 2008-2017