FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Widziałem druha mego,
krążył wokół domu sam.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017