FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Wiedzę nam daj,
byśmy nie zgubili drogi
i wzrok nam daj,
by studnię ominęły nasze nogi.

Ansari

© Literatura Perska 2008-2017