FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Rozsypmy kwiaty,
wina nalejmy do czary.

Hafez

© Literatura Perska 2008-2017