FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Ten lament Hafeza
bez powodu nie jest,
opowieść o Miłości bowiem
niezwykłą baśnią jest.

Hafez

© Literatura Perska 2008-2017