FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Lżej chodzą ci,
którzy mają lżejszy bagaż.

Przysłowie perskie

© Literatura Perska 2008-2017