FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Darem derwisza
zielony liść.

Przysłowie perskie

© Literatura Perska 2008-2017