FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Do świata nie lgnie ten,
kto jest dzielny,
bo świat ten cały
w smutku, bólu, nędzy

Baba Taher

© Literatura Perska 2008-2017