Facebook

Obudź się
wędrowcze zaspany!

Hafez

© Literatura Perska 2008-2017