FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Wielkość człowieka
nie z wieku się bierze,
lecz z mądrości.

Przysłowie perskie

© Literatura Perska 2008-2017