FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Jestem jak wiatr,
a ty jak ogień
- to ja wzbudziłam ciebie.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017