Facebook

Chciałbym być pyłem,
by z księgi świata
znikło me imię.

Ansari

© Literatura Perska 2008-2017