FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Ziarnem byłem,
spichrzem się stałem.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017