FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Boże, zwiększ żar miłości mojej
i bólem doświadcz bardziej
serce moje.

Baba Taher

© Literatura Perska 2008-2017