FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Znajomi odeszli?
Nie szkodzi.
Ten, który tonie,
pływa w innym morzu.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017