FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Pochodnię przyniósł
i ogień podłożył nią we śnie.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017