FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Gdy z prochu śmiertelny Człowiek
został stworzony,
wśród aniołów rozległy się głosy...

Suhrawardi

© Literatura Perska 2008-2017