6 (42)

O tajemnicach serca mówić z tobą pragnę
i co z sercem się dzieje usłyszeć pragnę.

Poznaj me próżne chęci, że tę baśń jawną*
przed uchem strażników* ukryć ja pragnę.

Wiedz, o najdroższa, że w tę świętą noc,*
aż do rana w ramionach tulić cię pragnę.

Ach, tę perłę,* która jest tak delikatna,
w tę ciemną, świętą noc przekłuwać pragnę.

Wietrzyku poranny,* pomóż mi dziś w nocy,
ponieważ o poranku szczęśliwy być pragnę.

Moimi rzęsami - to zaszczyt jest dla mnie,
kurz i pył z twej drogi zamiatać ja pragnę.

Wiersze nie w smak obłudnikom, beztroskie
i wieloznaczne* mówić, jak Hafez, ja pragnę.

tłum. albert kwiatkowski

baśń jawna - miłość, o której wszyscy już mówią.
strażnicy - raqiban, czyli osoby, które zakochanego trzymały z dala od jego ukochanej. Zazwyczaj rolę strażnika pełniła opiekunka dziewczyny. Inne znaczenie słowa raqiban to konkurenci.
święta noc - tak tłumaczę wyrażenie szab-e qadr. To noc miesiąca ramadan, w którą Bóg objawił Mahometowi pierwsze wersety Koranu. O nocy tej tak mówi Koran: Noc Przeznaczenia/ - lepsza niż tysiąc miesięcy! (Koran, XCVII:3, tłum. J. Bielawski).
perła - tutaj: dordane, czyli zarówno perła, jak i osoba ukochana.
wietrzyk poranny - bad-e saba jest to chłodny wietrzyk, wiejący o poranku na wiosnę. Uważa się, że przynosi on radość i wieści od zakochanych; dzięki niemu kwitną kwiaty.
beztroskie i wieloznaczne - tak tłumaczę przymiotnik rendane, który pochodzi od rzeczownika rendi. Termin rendi wiążę się m.in. z życiem na marginesie społecznym, nie uznawaniem żadnych norm, reguł, sprytem, odwagą, szelmostwem. Jest to jednak zarazem życie w ekstazie, w bliskości z Bogiem.