48 (129)

Jeśli wino nie usunie smutku serca z naszej pamięci,
szkody wynikłe ze zdarzeń zniszczą nasze fundamenty.

Jeśli zaś rozum kotwicy swojej w upojenie nie rzuci,
to jak statek te głębiny pełne wodnych wirów opuści?

Biada nam! Niebo gra z nami, choć my go nie widzimy,
i w tej oszukańczej grze nikt z nim nie może wygrać.

Zolomat musimy przeiść. Gdzie Chezr-przewodnik jest?*
Pragnienie pali nas. Obyśmy wstydem nie spłonęli też.

Moje słabe, chore serce dlatego chce iść ku polanie,
by życiodajny wietrzyk* jego duszę od śmierci ocalił.

Lekarzu Miłości! Podaj mi wino, ponieważ ta mikstura
przynosi ukojenie i niewłaściwe myśli z głowy usuwa.

Hafez spłonął, a nikt o tym nie powiedział ukochanej.
Daj Boże, by tę wieść wietrzyk o świcie jej zaniósł.

tłum. albert kwiatkowski

Zolomat trzeba przeiść. Gdzie Chezr-przewodnik jest? - Zolomat to nazwa krainy nieprzeniknionych ciemności, rozciągających się na krańcach świata. Tam miało znajdować się źródło wody życia, a jedyną osobą, która je odnalazła, zyskując nieśmiertelność i wieczną młodość, był Chezr. Chezr (dosł. "zielony") to prorok, święty z legendy arabskiej. Uważa się, że pojawia się, choć nie z imienia, w Koranie jako tajemniczy przewodnik Mojżesza dysponujący ukrytą wiedzą. Przewodnik i opiekun sufich na ich drodze do Boga.
życiodajny wietrzyk - bad-e saba, czyli chłodny wietrzyk, wiejący wiosną o świcie. Uważa się, że przynosi radość i wieści od zakochanych; dzięki niemu kwitną kwiaty.