46 (263)

Podejdź saki* i statek nasz w wody wielkiej rzeki wina rzuć,
w duszach starych i młodych poruszenie i wrzawę tym wzbudź.

Kształt statku ma puchar z winem. Saki, w niego mnie wrzuć!
Albowiem powiedzieli: "Wyświadcz dobry czyn i w wodę rzuć!"

Pobłądziłem i opuściłem uliczkę, na której winiarnia* stoi.
Zmiłuj się więc nade mną i na właściwą drogę mnie sprowadź.

Przynieś mi tego pachnącego, jak róża czerwonego wina czarę
i spraw, aby ogień zazdrości zapłonął w sercu wody różanej.

Jestem pijany i niczym ruina, ty jednak współczucie okaż mi
i zagubione, zrujnowane moje serce obdarz spojrzeniem swym.

Jeśli chcesz w sercu czarnej nocy światło słońca podziwiać,
zdejmij zasłonę z twarzy jak róża winogronowej dziewczyny.*

W dniu śmierci mej nie pozwól im, aby mnie w ziemi złożyli,
lecz do winiarni zanieś mnie i wrzuć tam do beczki z winem.

Hafezie, gdy niebiosa zadadzą ci już ból nie do zniesienia,
ognistą strzałę* wtedy wystrzel w stronę demona cierpienia.

tłum. albert kwiatkowski

saki - podczaszy, który usługuje w winiarni, podając wino. W literaturze mistycznej opiewana jest jego uroda, zaś wino, które podaje, to wino miłości do Boga. Tym samym saki staje się uosobieniem Absolutu.
winiarnia - miejsce spotkań sufich - pijano tam wino - wino miłości bożej. W literaturze mistycznej wino przynosiło upojenie Bogiem - stan zjednoczenia z Nim. Winiarnia również symbolizuje wnętrze mistyka, który osiągnął cel; wnętrze, przepełnione pragnieniem poznania Stwórcy i jedności z Nim.
winogronowa dziewczyna - czyli wino.
ognista strzała - metafora wina, które rozprasza smutki.