44 (284)

Wczoraj w nocy z kąta winiarni* tajemny głos* rozległ się:
Wybaczą ci grzechy, więc śmiało pij wino, pij i raduj się!

Miłosierdzie boże zrobi swoje, uczyni, co do niego należy.
O łasce wieść przyniesie zaś posłaniec ze świata tajemnic.*

Surowy, niedojrzały swój rozum zabierz ze sobą do winiarni,
aby rubinowe wino krew jego wzburzyło i uczyniło dojrzałym.

Chociaż dzięki staraniom nie można połączyć się Ukochanym,
zbierz swe siły, serce, i najmocniej jak możesz się staraj.

Miłosierdzie Boga jest ogromne, większe niż grzechy nasze.
Co ty wiesz o tajemnicach? Powściągnij więc mowę i zamilcz!

Niewolnikiem jestem. Ukochany mój spętał mnie swymi lokami,
leżę twarzą na ziemi u drzwi starca, który wino sprzedaje.*

Szelmostwo* Hafeza to ani ciężki grzech, ani przewinienie.
Mój król jest tak wielkoduszny, że nawet ich nie dostrzeże.

Ów król to Szah Szodża',* rozstrzyga on w religii sprawach
i sam anioł Dżebreil, boży posłaniec, słucha jego rozkazów.

Królu, którego tron w najwyższym niebie się wznosi,* spraw,
by król mój cel swój osiągnął i od złych spojrzeń* go zbaw.

tłum. albert kwiatkowski

winiarnia - to miejsce, gdzie spotykają się sufi, aby pić wino. W literaturze mistycznej jest to wino miłości bożej, które przynosi upojenie Bogiem - stan zjednoczenia z Nim. Winiarnia symbolizuje wnętrze mistyka, który osiągnął cel; wnętrze, które przepełnia pragnienie poznania Boga i jedności z Nim (szouq).
tajemny głos - w oryginale hatef, czyli posłaniec, którego głos jest słyszalny, lecz on sam nie jest widzialny.
posłaniec ze świata tajemnic - w oryginale: Sorusz. Sorusz to awestyjski Sraosza. Personifikacja Posłuszeństwa, opiekun modlitwy. Bóstwo szczególnie miłe Ahura Maździe, uznane przez zoroastrian za zastępcę Ahura Mazdy na ziemi. Jego specjalnym zadaniem jest troska o człowieka.
starzec, który wino sprzedaje - u Hafeza jest to przewodnik mistyka po jego drodze.
Szelmostwo - tak tłumaczę termin rendi. Jest to stan charakteryzujący się życiem na marginesie społecznym i kontestowaniem obowiązujących w społeczeństwie norm i reguł, a zarazem życiem w bliskości z Bogiem.
Szah Szodża' - Dżalaloddin Szah Szodża' (Szah Szodża', znaczy dosłownie Dzielny Król), najpotężniejszy władca dynastii Muzafarydów, patron Hafeza.
Król, którego tron w najwyższym niebie się wznosi - Malek al-arsz. Słowo malek znaczy "król", a arsz to "tron". Słowo to w terminologii astronomicznej oznacza dziewiąte - najwyższe niebo. W Koranie zaś tron (arsz) odnosi się do tronu Boga.
złe spojrzenia - dosłownie: "złe oko". To rozpowszechniony w krajach Wschodu przesąd. Każdy swym spojrzeniem może rzucić urok, choć są osoby szczególnie do tego predysponowane.