40 (426)

Krwią z mojego serca list do mojej ukochanej napisałem:
życie z dala od ciebie jest trudne jak zmartwychwstanie.

Moje oczy o rozstaniu mówią na sto przeróżnych sposobów.
Czy te łzy, które z nich płyną nie wystarczają za dowód?

Sprawdzałem ją, jak tylko mogłem, ale nic mi to nie dało.
Tak już jest, że ten, kto sprawdza czuje się rozczarowany.

Spytałem więc lekarza, jak czuje się ukochana. On rzekł:
"Rozłąka z nią ból sprawia, bliskość zaś zdrowiem jest."

Spotka mnie nagana, gdy będę krążył w pobliżu ukochanej.
Na Boga, przecież zawsze razem z miłością idzie nagana.

Hafez za czarę był gotów poświęcić słodkie życie swoje;
w zamian za te cudowne wino zapragnął oddać życie swoje.

tłum. albert kwiatkowski

Drugie wersy każdego bejtu są po arabsku. Tłumaczyłem na podstawie perskiego tłumaczenia i komentarza.