33 (254)

Cierpliwy słowik, siedząc na gałęzi cyprysu smukłego,
aby odwrócić od róży złe oko, znowu zaczął śpiewać:*

"Różo! Odwdzięcz się za to, że jesteś piękna królową,
i chorych z miłości słowików nie odtrącaj dumą swoją.

Nie skarżę się, żeś daleko, lecz cierpliwie to znoszę,
ponieważ bez rozłąki, bycie razem nie daje rozkoszy."

Inni przyjemności w życiu szukają, to ich uszczęśliwia,
dla nas zaś powodem radości jest nasza smutna miłość.

Mnich* o hurysach* marzy i o pałacach, które są w raju,
naszym zaś pałacem winiarnia* jest, a hurysą Ukochany.*

Wino pij, śpiewaj, na harfie graj, smutki odegnaj swoje.
Gdy powiedzą, byś wina nie pił, "Howalqafur"* odpowiedz.

Hafezie nie narzekaj na smutek, który rozłąka sprawiła.
W rozłące złączenie, w ciemności zaś światło się kryje.

tłum. albert kwiatkowski

słowik i róża - słowik jest symbolem osoby kochającej - róża symbolem ukochanej.
hurysy - czarnookie, wiecznie młode, piękne dziewice w muzułmańskim raju - nagroda dla wiernych za sprawiedliwy i pobożny żywot.
mnich - tutaj: zahed, czyli pustelnik. Hafez przeciwstawia mnichów, pustelników, sufich rendom, czyli ludziom prowadzącym życie na marginesie społecznym, nieuznającym żadnych norm, reguł. Są to jednak zarazem ludzie żyjący w ekstazie, w bliskości z Bogiem, prawdziwi sufi.
winiarnia - mejchane, mejkade - miejsce spotkań sufich - pijano tam wino - wino miłości bożej. W literaturze mistycznej wino przynosiło upojenie Bogiem - stan zjednoczenia z Nim. Winiarnia również symbolizuje wnętrze mistyka, który osiągnął cel; wnętrze, przepełnione pragnieniem poznania Stwórcy i jedności z Nim.
Ukochany - tutaj: Bóg.
Howalqafur - często występujący w Koranie zwrot, odnoszący się do Boga, znaczy: "On wybacza".