32 (317)

Jasno i wyraźnie to mówię, a moje serce cieszą moje słowa:
Jestem sługą Miłości i nie mają nade mną władzy światy oba.

Jestem rajskim ptakiem, więc utratę raju jak mogę opisać?
Jak wyjaśnić, że świat złowił mnie w swoje starszne sidła?*

Aniołem niegdyś byłem, a raj był miejscem, w którym żyłem,
lecz Adam sprowadził mnie tu, do tego klasztoru w ruinie.*

Cień drzewa Tuby,* pieszczoty hurys* oraz wody Kousaru...*
Pragnąc być na Twojej uliczce, o tym wszystkim zapomniałem.

Na tablicy mojego serca tylko alef Twej sylwetki* widnieje
Co poradzę? Mój Nauczyciel* nie nauczył mnie innej litery.

Żaden astronom nie zobaczył gwiazdy mojego losu na niebie.
Boże! Czy świat zrodził mnie na szczęście, czy na biedę?

Odkąd niewolnikiem Miłości zostałem i w jej winiarni służę,
co chwila zjawia się smutek i mówi: "Szczęśliwy bądź tutaj"

Źrenice moich oczu krew mego serca piją i leją łzy krwawe.
Zasłużyłem na to, ponieważ serce córce człowieka oddałem.

Otrzyj warkoczem łzę, która wciąż po twarzy Hafeza płynie.
Jeśli tego nie zrobisz, ta powódź moje fundamenty rozmyje.

tłum. albert kwiatkowski

Jestem rajskim ptakiem... - alegoria człowieka, który został wygnany z raju.
złowił mnie w swoje straszne sidła - wers nawiązuje do historii wygnania Adama z raju.
klasztor w ruinie - metafora tego świata.
drzewo Tuby - wielkie drzewo rosnące w raju, który cały znajduje się w cieniu jego liści i gałęzi. Pewnego razu Jezus miał spytać Boga: Panie, czym jest Tuba? Bóg zaś odparł: Jest to drzewo, które w raju zasadziłem, które na cały raj cień rzuca, jego korzeń jest w raju, a jego woda jest z rajskiego źródła.
hurysy - czarnookie, wiecznie młode, piękne dziewice w muzułmańskim raju - nagroda dla wiernych za sprawiedliwy i pobożny żywot.
Kousar - nazwa stawu, źródła lub rzeki w raju. Według podań początek swój bierze z cedru rosnącego w siódmym niebie, na jej dnie zamiast kamyków leżą perły, a jej brzegi sięgają od wschodu do zachodu. Według szyitów stróżem Kousaru jest Ali (zięć Mahometa), który poi jej wodami swoich przyjaciół, a spragnionych wrogów wysyła do piekła. Na jej brzegach stoją niezliczone puchary z czerwonych pereł, a kto napije się z nich wód Kousaru, już nigdy nie będzie spragniony. Kto umyje się w tych wodach, już nigdy nie będzie brudny.
alef Twej sylwetki - alef jest pierwszą literą alfabetu arabskiego. Ze względu na swój kształt symbolizuje szczupłą sylwetkę ukochanej osoby. Alef jest łączony z Bogiem, ponieważ jest pierwszą literą słowa Allah, a jego numeryczna wartość wynosi 1, przez co reprezentuje Jednego i Jedynego Boga.
Mój Nauczyciel - tutaj: Bóg.
winiarnia - mejchane, mejkade - miejsce spotkań sufich - pijano tam wino - wino miłości bożej. W literaturze mistycznej wino przynosiło upojenie Bogiem - stan zjednoczenia z Nim. Winiarnia również symbolizuje wnętrze mistyka, który osiągnął cel; wnętrze, przepełnione pragnieniem poznania Stwórcy i jedności z Nim.