25 (72)

Droga Miłości jest drogą, która końca nie ma,
nie ma innego wyjścia - zginąć na niej trzeba.

Kiedy się zakochasz, jesteś w siódmym niebie.
Jeśli coś jest dobre, wróżyć* nie ma potrzeby.

Nie strasz nas tak rozumem, tylko podaj wino
- ten strażnik w naszym kraju posłuchu nie ma.

Swoich oczu zapytaj, kochana, kto nas zabija,
los temu nie winien i gwiazd to nie jest wina.

Jak na księżyc nowy czystym okiem na nią patrz,*
nie każde oczy potrafią ujrzeć księżyca blask.

Okazji nie przegap, beztroskie życie* prowadź,
nie każdy wie, gdzie prowadzi do skarbu droga.

Ani trochę nie wzruszył ciebie płacz Hafeza.
Masz serce z granitu,* jego twardość zdumiewa.

tłum. albert kwiatkowski

wróżyć - Hafez używa tu słowa estechare. Estechare jest pewnego rodzaju czynnością wróżebną. A mianowicie, niezdecydowany jak postąpić człowiek pyta się Koranu (a więc samego Allaha), jak postąpić.
Jak na księżyc nowy czystym okiem na nią patrz - według popularnych wierzeń, na młody księżyc można było patrzeć jedynie w stanie czystości.
beztroskie życie - tak tutaj tłumaczę wieloznaczny i kluczowy dla zrozumienia poezji Hafeza termin rendi. Wiążę się on m.in. z życiem na marginesie społecznym, nie uznawaniem żadnych norm, reguł. Jest to jednak zarazem życie w ekstazie, w bliskości z Bogiem.
serce z granitu - do tego kamienia przyrównywane jest literaturze perskiej serce osoby ukochanej, nieczułej na cierpienia kochającego.