24 (228)

Jeśli w twoim ogrodzie zerwę owoc, co się stanie?
Jeśli twój blask oświetli mi drogę, co się stanie?

Panie, cień tego smukłego cyprysa* schronienie daje.
Jeśli cierpiący usiądę tam na chwilę, co się stanie?

Pierścieniu Dżamszida,* szczęście i pomyślość dajesz,
jeśli twój blask na mój sygnet padnie, co się stanie?

Kaznodzieja wybrał miłość do króla i strażnika miasta.
Jeśli ja wybiorę miłość do ukochanej, coś się stanie?

Swój rozum straciłem i jeśli tak właśnie wino działa,
mogę łatwo przewidzieć, co z moją religią się stanie.

Z ukochaną i przy winie przeminęło moje życie drogie.
Czy będzie z tego pożytek? Co teraz ze mną się stanie?

Pan nic mi nie rzekł, choć wiedział, że się zakochałem,
jeśli Hafez także się o tym dowie, czy coś się stanie?

tłum. albert kwiatkowski

cyprys - w literaturze perskiej cyprys ze względu na swój kształt, jest symbolem ukochanej osoby.
Dżamszid - przydomek Salomona, króla izraelskiego, który żył w X w. p.n.e. Zarówno dla żydów, jak i dla muzułmanów jest on wzorem mądrego, potężnego i sprawiedliwego władcy. Według legend Salomon znał imiona wszystkich duchów i demonów, dlatego miał nad nimi władzę. Posiadał też cudowny pierścień z sygnetem, którym pieczętując nim lak, pokrywający otwory butelek, po czym zamykał w nich buntujące się dżinny i wrzucał na dno Morza Czerwonego.