23 (118)

Ten, kto w swoim ręku czarę z winem trzyma,
ten jest w posiadaniu królestwa Dżamszida.*

Wody, w której Chezr życie wieczne znalazł,*
ty w winiarni poszukaj, kryje ją tam czara.

Życie jest nicią. Jej początek oddaj czarze,
ponieważ w niej ono miejsce swoje odnajdzie.

Wino w naszym ręku... Mnisi cnotą święci...
Zobaczymy zatem, do kogo Ukochany podejdzie.

Saki, wiedz, że nie ma tu* wśród nas nikogo,*
kto by nie pragnął twoich ust i bycia z tobą.

Wszystkie sposoby na to, jak pić i czarować,
narcyz* ujrzał w twoich błyszczących oczach.

Dla serca wspomnienie twojej twarzy i warkoczy
to modlitwa, którą szepcze o poranku i w nocy.

Zakochani tak cierpią, a na ranę w ich piersi
twoje rubinowe usta sól sypią zamiast leczyć.

Twoja uroda sprawiła, że Hafez i podobni jemu
w dołku na twoim podbródku* siedzą uwięzieni.

tłum. albert kwiatkowski

Dżamszid - czwarty król świata. Początkowo król mądry i sprawiedliwy, później popadł w grzech pychy, opuścił go królewski majestat i poddani wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Według legend posiadał on czarę, w której odbijał się cały wszechświat.
Chezr - prorok i święty z legendy arabskiej. Zyskał on nieśmiertelność: znalazłszy źródło życia, napił się z niego wody. Chezr w islamie symbolizuje mądrość i wieczną młodość. Postać ważna dla sufich, uchodzi bowiem za niewidzialnego mistrza drogi inicjacyjnej.
nie ma tu - "tu" to zarówno czasy dzisiejsze, jak i krążenie czary z winem wśród pijących. Drugie znaczenie, można tłumaczyć w następujący sposób: "Saki, wiedz, że gdy czara z winem wśród nas krąży, nie ma tu nikogo..."
saki - podczaszy, który usługuje w winiarni, podając wino; tym samym saki utożsamiany jest z Absolutem.
narcyz - w literaturze perskiej do tego kwiatu porównywane są oczy osoby ukochanej.
dołek na podbródku - w literaturze perskiej to studnia, do której wpada serce kochającego.