20 (63)

Nikt cię nie widział, a tysiące strażników przy tobie,*
jeszcze jesteś w pąku, a tysiąc słowików już przy tobie.*

Jeśli przyjdę na uliczkę twoją, za bardzo nie dziw się,
ponieważ tak zagubionych jak ja w kraju tym tysiące jest.

W miłości jest bez znaczenia: ruina* to, czy klasztor,*
wszędzie bijące od twarzy ukochanej zobaczysz światło.

Tam, gdzie się sufi* schodzą, by swe obrzędy odprawiać,
tam też dźwięk dzwonu słychać i o krzyżu się rozmawia.*

Ten, kto kocha, o nim z pewnością pamięta jego ukochana.
Miłość nie boli. A jeśli boli, na ten ból mamy lekarza.

Wiedz, że ten głośny lament Hafeza bez powodu nie jest,
opowieść o Miłości bowiem dziwną, niezwykłą baśnią jest.

tłum. albert kwiatkowski

tysiące strażników przy tobie - raqiban, czyli osoby, które zakochanego trzymały z dala od jego ukochanej. Zazwyczaj rolę strażnika pełniła opiekunka dziewczyny. Inne znaczenie słowa raqiban to konkurenci..
sto słowików przy tobie - słowik jest symbolem osoby kochającej.
ruina - chodzi tu o winiarnię, będącą miejscem spotkań sufih.
klasztor - tak tłumaczę tu słowo chanegah, oznaczające miejsce zebrań derwiszy.
sufi - muzułmański mistyk.
tam i dźwięk dzwonu słychać... - dla kogoś, kto zna Boga, religia nie jest istotna albowiem, znając Boga - zna Prawdę i to jest najważniejsze, tylko to się liczy.