Forugh Farrochzad

Forugh Farrochzad uchodzi za najbardziej niezwykłą i wpływową irańską poetkę. Żadna kobieta przed nią nie mówiła tam publicznie o swoich uczuciach w sposób tak bezpośredni, szczery i niepoddający się społeczno-obyczajowym tabu.

Zginęła tragicznie w 1967 roku mając zaledwie 32 lata. Pozostawiła po sobie pięć zbiorów wierszy i kilka dokumentalnych filmów, z których najsłynniejszy, noszący tytuł Dom jest czarny, opowiada o życiu chorych w ośrodku dla trędowatych.

  1. Grzech
  2. W ciemności
  3. Dar
  4. Umierałam przez ciebie
  5. Ptak był tylko ptakiem
  6. Płochliwy płomień