Faride Cheradmand

Póki co, wiadomo mi tylko tyle, że to współczesna autorka, która pisze krótkie opowiadania. Te prezentowane tutaj, pochodzą ze zbioru pt.: Jest taki ptak...

  1. Górski motyl
  2. Jest taki ptak...
  3. Pierwszy dzień wakacji (jh)