Facebook

Moje małe drzewo
kochało wiatr,
bezdomny wiatr.

Foruq

© Literatura Perska 2008-2017