FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Im większa zasłona,
tym wspanialszą perłę ukrywa.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017