FacebookNewsletterSubskrypcja nowości

Woda życia płynie w ciemnościach.

Przysłowie perskie

© Literatura Perska 2008-2016