FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

W niebie niegdyś żyliśmy,
anioły przyjaciółmi nam były.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017