FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Na smutnym niebie
płonęła gwiazda,
płynęła gwiazda,
ginęła gwiazda.

Foruq

© Literatura Perska 2008-2017