FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Zamęt ze sobą przynosisz
i ogień rozpalasz.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017