FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Jestem jak ta gałąź,
której liście zjedzone,
jak ruina,
z której skarb wyniesiony.

Baba Taher

© Literatura Perska 2008-2017