FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Rozum sprzedaj więc
i kup zadziwienie.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017