FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Okryję teraz przestrzeń snu,
którego jedynym marzeniem
ty jesteś.

Szamlu

© Literatura Perska 2008-2017