FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Jestem agatem,
złotem, rubinem,
ponieważ z wody i gliny
pochodzę.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017