FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Gdy słodka woda
wpada do morza,
każda jej kropla
staje się w perłą.

wierzenie ludowe

© Literatura Perska 2008-2017