FacebookNewsletterSubskrypcja nowości

To wrzenie miłości,
które w winie jest.

Rumi

© Literatura Perska 2008-2016