FacebookNewsletterSubskrypcja nowości
Czarne Oko

Wiesz, czym jest noc?
Posłuchaj więc, o uczony...

Rumi

© Literatura Perska 2008-2017